ปณิธานความดีของตำรวจภูธรจ้งหวัดกาฬสินธุ์ "ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีความยุติธรรม นำสังคมสู่ความสงบสุข"