ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

2 พ.ย. 2565 เวลา 17.00 น.ที่ ลานหน้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน ในการ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม อบายมุขและสถานบริการ ภ.จว.กาฬสินธุ์ โดยมี พ.ต.อ.โกวิท เจริญวัฒนศักดิ์ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ณัฐฏ์เอก จงตระการสมบัติ ผกก.สืบสวนฯ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ ยางตลาด กมลาไสย นามน สว.สภ.ลำปาว ชุด S.W.A.T. / EOD ตำรวจทางหลวง ตรวจคนเข้าเมืองกาฬสินธุ์ สันติบาล พิสูจน์หลักฐานกาฬสินธุ์ กำลังพลตำรวจ สนธิกำลังร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กอ.รมน.กส. ปภ.กส. อปพร. อาสาสมัครกู้ภัยกาฬสินธุ์ รวมกำลังพลในการร่วมปฏิบัติครั้งนี้ จำนวน 391 นาย