การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

9 มกราคม 2566 เริ่มตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ มีกี่คะแนน ฝ่าฝืนกฎ ผิดกฎจราจรข้อหาไหน ตัดเท่าไหร่ ทำอย่างไรจะได้คะแนนคืน ตรวจสอบคะแนนของตัวเองอย่างไร