หนี-ซ่อน-สู้

วิธีการเอาตัวชีวิตรอดในเหตุกราดยิง (ACTIVE SHOOTER)