กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบ