กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันตำรวจ ประจำปี