การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

การตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ 9 มกราคม 2566 เริ่มตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ มีกี่คะแนน ฝ่าฝืนก