ตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.หัสชัย เรืองมาลัย

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน

รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล

รอง ผบช.ภ.4