ข่าวประชาสัมพันธ์

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

#ประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบให้ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มี ผกก.ฯ สว.ฯ (ผู้แทน ผกก.ฯสว.ฯ)หน.สถานีตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#ประชุมคณะกรมการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566
                                         
     วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบให้ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มี ผกก.ฯ สว.ฯ (ผู้แทน ผกก.ฯสว.ฯ)หน.สถานีตำรวจในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

#คัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
24 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม สอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบให้ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ ในการพิจารณาคัดเลือกกำลังพลตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ภ.จว.กาฬสินธุ์ ทดแทนกำลังพลตำรวจที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดยกย้ายในวาระประจำปี 2565
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#คัดเลือกข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่                                         
     24 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม สอ.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบให้ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะกรรมการ ในการพิจารณาคัดเลือกกำลังพลตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ภ.จว.กาฬสินธุ์ ทดแทนกำลังพลตำรวจที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดยกย้ายในวาระประจำปี 2565

“หมู่บ้านขอทาน”ในวันนั้น สู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ในวันนี้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่และมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำ จากนั้นมาชีวิตชาวบ้านก็เปลี่ยนไป #มุลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

ในหลวง - พระราชินี โปรดเกล้า ให้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้ง " มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ " เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่ที่ดินของรัฐทุกประเภท อาทิ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไม้ถาวร ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย #มูลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง ... เพิ่มเติมดูน้อยลง

เมื่อวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดย 2 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วทำภารกิจเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภารกิจเพื่อช่วยเหลือปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ อนึ่ง “ฝนหลวง” เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยทรงคิดค้นวิธีทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง มีม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรวิศวกรรมเป็นผู้รับสนองการทดลอง ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ #มูลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง ... เพิ่มเติมดูน้อยลง

เมื่อวันที่ 4 -5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดย 2 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วทำภารกิจเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภารกิจเพื่อช่วยเหลือปัญหาหมอกควันและไฟป่าในภาคเหนือ อนึ่ง “ฝนหลวง” เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยทรงคิดค้นวิธีทำฝนหลวงด้วยพระองค์เอง มีม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรวิศวกรรมเป็นผู้รับสนองการทดลอง ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ #มูลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง

ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชย์นั้น พระองค์ทรงทรงงานอย่างหนักตลอดเวลา และที่สำคัญคือ ทรงพิสูจน์ตัวเองต่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลาว่า “พระองค์นั้นสามารถพึ่งพาได้ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ประชาชนชาวไทย ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้จริงจริง”
#มูลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

ตลอดระยะเวลาที่ในหลวงภูมิพลทรงครองราชย์นั้น พระองค์ทรงทรงงานอย่างหนักตลอดเวลา และที่สำคัญคือ ทรงพิสูจน์ตัวเองต่อพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลาว่า “พระองค์นั้นสามารถพึ่งพาได้ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ให้ประชาชนชาวไทย ได้อยู่เย็นเป็นสุขได้จริงจริง”
#มูลนิธิภูบดินทร์ #จิตอาสาต้านภัยแล้ง

#ประชุมชี้แจง ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ
23 มี.ค.2566 เวลา 08.45 น. ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว. กาฬสินธุ์ ได้เรียกข้าราชการตำรวจที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ในวันปฐมนิเทศน์ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในส่วนของ ภ.จว.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 จำนวน 14 นาย มาพบ ได้ประชุมชี้แจง ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ วินัยของตำรวจ ซึ่งทุกนายยอมรับผิด และเต็มใจที่จะทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง 09.00-12.00 น. ที่หน้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ โดยมอบหมายให้ รอง ผกก.ฝอ.ฯ สว.ฝอ.(ธร.กพ.) และ (วินัย) ควบคุมการปฏิบัติ
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#ประชุมชี้แจง ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ
     23 มี.ค.2566 เวลา 08.45 น. ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว. กาฬสินธุ์ ได้เรียกข้าราชการตำรวจที่แต่งกายไม่เรียบร้อย ในวันปฐมนิเทศน์ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในส่วนของ ภ.จว.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 จำนวน 14 นาย มาพบ ได้ประชุมชี้แจง ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบ วินัยของตำรวจ ซึ่งทุกนายยอมรับผิด และเต็มใจที่จะทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง 09.00-12.00 น. ที่หน้า ภ.จว.กาฬสินธุ์ โดยมอบหมายให้ รอง ผกก.ฝอ.ฯ สว.ฝอ.(ธร.กพ.) และ (วินัย) ควบคุมการปฏิบัติ

#ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
22 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น.ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกำลังพลตำรวจชั้นประทวน จำนวน 105 นาย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
     22 มี.ค. 2566 เวลา 13.00 น.ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกำลังพลตำรวจชั้นประทวน จำนวน 105 นาย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์

#ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

22 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ พ.ต.อ.ณัฏฐพล ดำรงค์วัชรศักดิ์ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกำลังพลตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 50 นาย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                                       
   22 มี.ค. 2566 เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมชัยสุนทร พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.พันกฤษณ์ วิชญชีวินทร์ พ.ต.อ.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ พ.ต.อ.ณัฏฐพล ดำรงค์วัชรศักดิ์ พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ ประชุมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับกำลังพลตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 50 นาย ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.จว.กาฬสินธุ์

#มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ

20 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ที่ สง.ผู้บังคับการฯ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย
... เพิ่มเติมดูน้อยลง

#มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ
                                        
 20 มี.ค. 2566 เวลา 09.30 น. ที่ สง.ผู้บังคับการฯ พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษา ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ ภ.จว.กาฬสินธุ์ จำนวน 5 ราย